Jmenuji se Apolena Stellarová a v rámci svého vzdělání poskytuji služby související s výživou v poradně v Opavě a Praze.

V roce 2012 jsem získala bakalářský titul v oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze. Následně jsem pokračovala navazujícím magisterským studiem v oboru nutriční specialista na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem získala magisterský titul v roce 2014.

Po udělení bakalářského titulu jsem získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru nutriční terapeut udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Jako nelékařský zdravotnický pracovník mám povinnost celoživotního vzdělávání, které zajišťuje prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností v souladu s rozvojem oboru.

Absolvováním navazujícího magisterského studia jsem získala specializovanou způsobilost k realizaci preventivních i terapeutických intervencí ve výživě dětí a komunitní nutriční péči.

Jsem členkou Společnosti pro výživu, která sdružuje odborníky ze všech oborů lidské výživy a jejíž činnost spočívá v propagaci a realizaci poznatků a zásad správné výživy, které jsou v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky.
Mým cílem je změnit pohled na výživu individuálním přístupem a předáváním kvalitních informací, tak aby se správná výživa stala součástí životního stylu a byla pomocníkem v boji proti onemocněním, která s sebou nevhodný životní styl přináší.